ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att omhändertaga och förvalta de medel, som Kungl. Maj:t – enligt Riksdagens beslut den 17 juni 1948 – avsatt inom diversemedelsfonden för prisutjämningsavgifter för understödjande av Värmlands och Örebro läns förenade skogvaktare- och kolareskolor samt att med dessa medel dels bekosta ombyggnad och iståndsättande av nyss nämnda skolors lokaler och bostäder m.m., dels ock i övrigt understödja skolornas verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Värmlands och Örebro läns förenade skogvaktare- och kolareskolors understödsfond
Organisationsnummer:872400-1907
Adress:
  • Gammelkroppa Skogsskola
  • Kontoret
  • 682 92 FILIPSTAD
Telefonnummer:0590-910 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:131 924 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS