ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja omsorg om barn och ungdom, vetenskaplig forskning, social hjälpverksamhet, utbildning och annan verksamhet för att ge skydd, hjälp, stöd och förbättrade utvecklingsmöjligheter till människor som har behov härav. Stiftelsens ändamål ska uppfyllas genom att stiftelsen utvecklar, deltar i eller stödjer projekt och verksamhet som kan drivas för ändamålens främjande eller direkt bedriver verksamhet som främjar ändamålen, att stiftelsen är ägare av andelar eller aktier i bolag som – direkt eller genom att i sin tur äga aktier i bolag med sådan inriktning – utvecklar, deltar i eller stödjer sådana utvecklingsprojekt eller driver nyssnämnd verksamhet eller att stiftelsen lämnar ekonomiskt stöd till behövande eller till andra mottagare som i sin tur främjar ändamålen. Stiftelsen får bedriva näringsverksamhet. För att uppfylla ändamålen kan stiftelsen inrätta en egen operativ organisation som direkt bedriver eller stödjer sådan verksamhet som är ägnad att genomföra uppfyllandet. Stiftelsen utesluter ej uppfyllelse av ändamål genom nätverks- och kunskapsbaserat stöd.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Värmeverket
Organisationsnummer:802482-0477
Adress:
  • Bredängsvägen 203
  • 12734 Skärholmen
Telefonnummer:735558898
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS