ÄNDAMÅL

Att med afkastningen bereda hjälp och vård åt sjuka och fattiga inom St. Malms kommun, dervid personer, som tillhört eller tillhöra gamla Djulö godset med det omfång det hade vid mina föräldrars död, hafva företräde. Fondens kapital får inte minskas. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till det kapital som inte får förbrukas. Vilken procentsats som från tid till annan skall tillämpas bestämmes av Katrineholms kommunstyrelse. Återstående avkastning är disponibel för utdelning påföljande år. Avkastning, som visst år inte disponeras för utdelning, reserveras för utdelning under kommande år. Avkastning får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Post-Manderströmska fonden
Organisationsnummer:818501-4902
Adress:
  • Box 901 / Kommunstyrelsen
  • 641 29 Katrineholm
Telefonnummer:0150-57000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS