ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av fonden skall utbetalas till vår syster Fröken Ida von Plomgren, så länge hon lever, och efter hennes död till vår broder Friherre Carl Gustaf von Plomgren, så länge an är i livet. Efter båda dessa våra syskons frånfälle skall den årliga avkastningen av fonden användas till pension i första hand åt en ekonomiskt behövande kvinnlig ättling av den von Plomgrenska släkten, såvida hon är av adlig börd, med företräde för ogift och änka och i andra hand åt ekonomiskt behövande kvinna, som är änka eller gift med en medlem av den von Plomgrenska släkten oavsett hennes börd. Om Riddarhusdirektionen anser lämpligt kan avkastningen uppdelas i ett par pensioner. Härmed förordna vi, att om ingen skulle finnas, som är berättigad till pension, skall manlig, ekonomiskt behövande medlem av den von Plomgrenska släkten vara berättigad till pension. Först om icke heller någon manlig medlem av släkten är i behov av pensionen, må Riddarhusdirektionen använda avkastningen av fonden på sätt vi angivit i tredje stycket. Skulle ingen av här angivna anmäla sig som sökande till pension ur fonden, skall Riddarhusdirektionen äga att efter eget gottfinnande använda avkastningen av fonden till pension åt ekonomiskt behövande kvinnor inom adeln.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Plomgrenska fonden
Organisationsnummer:802003-7340
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 Stockholm
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS