ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva, stödja och främja forskning, utbildning, information och kommunikation avseende havet, dess ekosystem och miljö samt människors interaktion med havet, såväl historiskt som i samtiden och i framtiden. Stiftelsens ändamål kan exempelvis tillgodoses enligt följande: Stiftelsen kan genom att i egen regi eller genom annan skapa film, böcker eller annan media om miljö och kultur knutet till havet med tyngdpunkt på att visualisera livet och öka kunskapen om tillståndet under havsytan och avseende kulutrer runt havet och i kustmiljön samt upplåta dessa utan ersättning. Stiftelsen kan vidare dela ut stipendier och anslag, exklusive generella påslag för central administration eller påslag av annat slag till forskningsprojekt, dels i form av ekonomiska medel, dels i form av utrustning, infrastruktur etc, till olika forskningsprojekt (inkluderat tvärvetenskapliga projekt) samt frivilligorganisationers projekt i linje med Stiftelsens ändamål och för att visualisera fakta, forskningsresultat och annan information med avseende på dessa. Fokus bör ligga på forskning i fält. Stiftelsen kan dela ut pris i form av stipendier till forskare, vetenskapsjournalister eller andra personer eller organisationer som med sin forskning eller genom åtgärder för värdefulla insatser för att öka medvetenheten om havets miljö och mänskliga interaktion med havet. Stiftelsen bör främja kommunikation med forskning om havet – mötet mellan människa och hav. För uppfyllande av Stiftelsens ändamål får säväl avkastning som reavinst utdelas användas samt efter fem år från Stiftelsens bildande får även kapitalet användas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Voice of the Ocean
Organisationsnummer:802481-2730
Adress:
  • Rydbo Mossväg 16
  • 184 94 Åkersberga
Telefonnummer:08-544 924 80
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS