ÄNDAMÅL

Stiftelsen ska arbeta för att öka antalet kvinnor och icke-binära på tekniska eftergymnasiala utbildningar. Stiftelsen ska tillgodose sitt syfte genom att bedriva den verksamhet som stiftelsen övertar från Womengineer och genom denna arbeta för att öka kvinnor på tekniska eftergymnasiala utbildningar. Målgruppen är kvinnor och icke -binära personer som avser att studera, studerar, eller har studerat till ingenjör. Stiftelsens syfte är att vara en information – och inspirationskälla för målgruppen. Stiftelsens huvudverksamhet är online plattformen Womengineer samt eventet Introduce a Girl to Engineering Day. Örig verksamhet innefattar alla möjliga sätt att interagera med målgruppen och dess intressenter, såväl online som offline. Skriftligen, muntligen och i personliga möten. Verksamheten i stiftelsen får bedrivas genom näringsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Womengineer
Organisationsnummer:802481-2268
Adress:
  • Marie Ideström
  • Västerled 33
  • 167 55 Bromma
Telefonnummer:0704-50 42 11
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS