ÄNDAMÅL

I första rummet utdela studiestipendier åt unga män och kvinnor arbetande i näringslivet inom Halmstads Handelsförenings verksamhetsområde eller åt ungdom från Halmstad som genom studier yrkesutbildar sig. I andra rummet får fonden tagas i anspråk för sociala ändamål som understöd till personer med anknytning till näringslivet i Halmstad och föreningens medlemmar och i tredje rummet till annan samhällsnyttig verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vindbryggan 1975
Organisationsnummer:849200-8910
Adress:
  • Hallands Näringslivsarkiv
  • Andersbergsringen 104
  • 302 55 Halmstad
Telefonnummer:0708-505620
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:4 885 502 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS