ÄNDAMÅL

Till en välgörenhetsfond, betecknad ”Ivar och Sigrid Sunes donationsfond till S:t Görans församling”, skall avsättas ett belopp av Etthundratusen (100.000) kronor, varav årliga nettoavkastningen, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, skall ställas till förfogande för kyrkoherden i Västermalms församling, som självständigt och efter bästa förmåga får avgöra och fritt bestämma över återstoden av årsavkastningens utbetalning såsom understöd till gamla behövande damer av kategorien ”pauvres honteux” bosatta inom det geografiska område som fram till den 31 december 2013 motsvarade S:t Görans församling. Dessa avkastningsmedel skola utbetalas i lämpliga poster till sådana hjälpbehövande damer, vare sig dessa äro intagna på vårdhem eller ålderdomshem för att underlätta kostnaderna härför eller genom att understödja dem i deras egna hem, antingen detta sker genom betalning av hyra helt eller delvis, genom anskaffande av hemhjälp eller sköterskehjälp, genom inköp av livsförnödenheter, medicin m.m. dylikt och genom bidrag till resekostnader i bil eller eljest för underlättande av deras levnadsförhållanden och lättande av deras bekymmer på ålderdomen. Eftersom kyrkoherden i församlingen enligt mitt förmenande är den centrala person i församlingen, som får den bästa överblicken i nyssnämnda behovsfrågor,är det min bestämda önskan och föreskriver jag såsom villkor för donationen, att kyrkoherden ensam skall avgöra behovsprövningen och utse dessa gamla damer av kategorein ”pauvres Honteux”, som skola ihågkommas med dylika understöd i en eller annan form, och avgör kyrkoherden ensam beloppens storlek eller på vad sätt hjälpen skall utgå.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ivar och Sigrid Sunes Stiftelse till Sankt Görans Församling
Organisationsnummer:802403-4236
Adress:
  • Västermalms Församling
  • Box 49019
  • 100 28 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-54570950
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 252 187 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS