ÄNDAMÅL

Räntan ska vartannat år utdelas till ägare eller brukare av välskötta familjejordbruk, varvid sådana, som väl vårda sina trädgårdar äga företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vilhelm Anderssons premiefond
Organisationsnummer:862500-2038
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Vänerparken 13
  • 462 35 Vänersborg
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:39 261 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS