ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att med avkastningen av överlämnat kapital främja behövande barns vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Bidragsmottagare skall varaktig ha sin bostadsort inom stadens nuvarande område. Stiftelse har jämväl till ändamål att använda avkastningen av stiftelsekapitalet till beklädnashjälp till fattiga skolbarn eller, om sådan hjälp lämnas genom det allmännas försorg, i stället utbetala densamma som stipendium till ett eller flera medellösa, begåvade barn för möjliggörande av fortsatt utbildning. Vad som sålunda kan komma att betalas, skall ej medföra minskning eller avkortning i eljest utgående pension eller understöd till barnen eller deras föräldrar utan i sin helhet verka som förbättring i deras knappa villkor.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vera Nothins Minne
Organisationsnummer:855900-6187
Adress:
  • Norra Bergsgatan 23
  • 45280 Strömstad
Telefonnummer:0526-19000
E-post:kommun@stromstad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:685 233 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS