ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att af ränteafkastningen bereda understöd till väkslande belopp att efter ansökan hos förvaltningen utgå till kvinnliga eller manliga lärare, hvilka efter sjukdom eller genom kraftnedsättning endast med svårighet kunna förskaffa sig, men väl hafva behof af särskild hälsovård eller hvila, förestädesvis under sommarferierna, dock även vid annan tidpunkt, där så befinnes lämpligt; vid val äga ekonomiskt mindre gynsamt situerad företräde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Viktor Rydbergsfonden 2
Organisationsnummer:802424-1054
Adress:
  • Zlatan Kovacic
  • Berga backe 14, 1 tr
  • 18253 Danderyd
Telefonnummer:073-3336030
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS