ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål i första hand att utdela bidrag i ömmande fall till behövande sparbanksmän eller deras efterlevande eller i andra hand att utdela stipendier till anställda inom sparbankssfären (däribland inbegripet Swedbank) för studier, inom eller utom riket, av frågor sammanhängande med den finansiella sektorns roll i samhällsutvecklingen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Viktor Schneiders fond
Organisationsnummer:802425-1418
Adress:
  • Sparbanksakademin
  • Stora Gatan 39
  • 722 12 Västerås
Telefonnummer:021-38 27 70
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS