ÄNDAMÅL

Fonden är afsedd att bereda årliga pensioner åt tre verkligt behöfvande fruntimmer med företräde för dem, hvilkas män eller fäder äro eller varit läkare. Den omständigheten att ett fruntimmer från ett eller flera håll redan åtnjuter pension må icke utgöra hinder för åtnjutande af pension från nu ifrågavarande fond.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Victor Schützercrantz´ Pensionsfond
Organisationsnummer:802008-0019
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS