ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja och stödja arbete, studier eller forskning vars mål uppfyller ett eller flera av följande kriterier: 1) ökar förståelsen om och skydd av naturvärden 2) belyser eller kartlägger människans behov av fungerande ekosystem, klimat och biologisk mångfald samt hur det bidrar till vårt välbefinnande eller välstånd 3) uppmärksammar eller motverkar risker förenade med beteenden som skadar naturen 4) bidrar till förbättring av människans attityder, beteenden, beslut och värderingar som i sin tur skyddar ekosystem, klimat och biologisk mångfald.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Value Nature Foundation
Organisationsnummer:802481-8273
Adress:
  • Lena Helsingen
  • Skolmästarevägen 5
  • 791 33 Falun
Telefonnummer:023-643 48
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:355 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS