ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att a) uppföra, förvalta, vårda och i drift hålla Museum Vandalorum i Värnamo kommun, b) i Museum Vandalorum för allmänheten visa dels Smålands konstarkivs samlingar dels god nordisk och i övrig samtida konst dels nordisk industridesign, allt på ett sådant sätt att Museum Vandalorum vinner internationell respekt som konstmuseum och centrum för industridesign, c) i undervisande syfte och med användande av nordisk konst och industridesign, såväl egna samlingar som annan till stiftelsen donerad eller tillhandahållen egendom, anordna utställningar, som dokumenterar 1) konstnärliga tekniker och konstriktningar, 2) den historiska utvecklingen av olika hantverk och industriella tekniker främst inom området industridesign, samt d) främja forskning och utbildning i konstnärliga ämnen och industridesign genom utdelning av stipendier och på annat lämpligt sätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vandalorum
Organisationsnummer:828001-1001
Adress:
  • Box 404
  • 331 24 Värnamo
Telefonnummer:0370-302200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 332 693 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS