ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att utge premier och stipendier till elever som kommer från det geografiska område av Valdemarsviks kommun som motsvaras av förutvarande Valdemarsviks köping för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola. Vid disposition av samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna och urkunderna för de i samfonden ingående donationerna. Av samfondens årliga avkastning skall minst 1/10 läggas till kapitalet och återstoden utdelas till angivet ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Valdemarsviks kommuns samfond för premier och stipendier till förmån för elever från förutvarande Valdemarsviks köping
Organisationsnummer:802480-9918
Adress:
  • Valdemarsviks kommun
  • 615 80 Valdemarsvik
Telefonnummer:0123-19100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:227 386 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS