ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara a) att bedriva långsiktigt skogsbruk av hög kvalitet på de skogsfastigheter som tillfaller stiftelsen, liksom på eventuella fastigheter vilka stiftelsen senare kan komma att förvärva, b) att främja lokal historisk forskning rörande Tranåstrakten. Det utförs redan sådan forskning av enskilda personer, inom hembygdsföreningar, byalag m fl. Stiftelsen skall uppmuntra att denna forskning även lyfts till mer akademisk nivå, c) att främja vetenskaplig forskning på hög akademisk nivå inom historia vid Linköpings Universitet rörande Tranåstrakten. Forskningen ska gärna anknyta till de uppsatser jag själv [= stiftaren Victor Stockhaus-Åberg] skrivit vid Historiska och Geografiska institutionerna vid Linköpings Universitet, d) att främja/bidra till säker arkivering för lokal och vetenskaplig forskning såsom fotografier, ljudinspelningar, texter och korrespondens. Stiftelsen skall främja dokumentation och bevarandet av material som riskerar att bli förstört, e) att bevara och underhålla byggnader och miljö på Tranås Säteri, liksom att skydda mot oönskad exploatering

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tranås Säteri
Organisationsnummer:802480-7805
Adress:
  • Kindstugatan 16
  • 111 31 Stockholm
Telefonnummer:073 505 35 10
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:328 023 665 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS