ÄNDAMÅL

Av avkastningen av fonden skall i första hand utbetalningar göras i enlighet med ovan nämnda tre pensionsförbindelser. Återstoden av avkastningen skall utdelas såsom stipendier enligt reglementet för Fredrika Bremerförbundets stipendiefonder, dock med iakttagande av följande särskilda bestämmelser.
1) Stipendierna skola lyda å ettusen (1.000) kronor och kallas ”Valborg Olanders Stipendier”.
2) Företräde att erhålla stipendium tillkommer – enär mina förfäder samlat sin förmögenhet inom Kopparbergs län – dels person, som icke blott är mantaltsskriven utan också född inom detta län, dels ock i främsta rummet person, som – även utan att uppfylla nyssnämnda villkor – kan uppvisa släktskap med mig; dock skall denna företrädesrätt gälla allenast vid skyldskap till och med sjätte led.
3) Stipendium skall kunna utdelas två a tre år i följd till samma person.
4) I den mån avkastningen förslår, skola stipendierna i nedan nämnda ordning utdelas;
Nr I och II: För studier vid folkskollärarinneseminarium i Falun (Valborg Olanders stipendier för Falu Folkskoleseminarium),
Nr III För studier i svenska språket och litteraturen vid universitetet eller högskola (Valborg Olanders stipendium för svenska studier),
Nr IV och följande: För studiervid universitetet eller högskola för avläggande av examen som läkare, jurist eller arkitekt eller för akademiska eller därmed jämställda studier för annat ändamål, som kan komma att bliva aktuellt eller behjärtansvärt (Valborg Olanders Allmänna Stipendier).
5) Skulle den årliga avkastningen av medlen icke uppgå till så stort belopp, att det sist i ordningen möjliga stipendiet kan uppgå till ettusen (1.000:-) kronor, skall detta stipendium för året icke utdelas utan beloppet läggas till följande års avkastning, detta för att mjöliggöra, att stipendium utdelas å belopp av ettusen (1.000:-) kronor.
6) Fonden skall vara underkastad samma revision som institutionens övriga fonder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Valborg Olanders fond
Organisationsnummer:802008-5802
Adress:
  • Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse
  • Östermalmsgatan 33
  • 11426 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6427375
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS