ÄNDAMÅL

Fondens kapital skall förbliva orubbat och dess avkastning skall användas till inköp av böcker och reproduktioner, till avlönande av amanuens och eljest eventuellt behövlig personal och betjäning samt till övriga för institutets bestånd och verksamhet nödiga utgifter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen fonden för Zornska institutet för nordisk och jämförande konsthistoria
Organisationsnummer:802403-3329
Adress:
  • Stockholms Universitet
  • Donationsförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS