ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte skall vara att främja inre och yttre förskönande av tingshus eller andra lokaler, som Mariestads tingsrätt kommer att disponera, att stödja personalvårdande och trivselfrämjande åtgärder inom tingsrätten – genom bidrag till studieresor, personalinformation, inventarier för lunchrum och samlingsrum och annat – samt att även i övrigt tillgodose företrädesvis sådana ändamål, för vilka de tingshusbyggnadsskyldige hittills svarat men som staten framdeles icke kommer att bekosta i full utsträckning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vadsbo domsagas tingshusfond
Organisationsnummer:866000-3990
Adress:
  • Skaraborgs tingsrätt
  • Box 174
  • 541 24 Skövde
Telefonnummer:0501-499200
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS