ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna understöd åt nödställda medlemmar av sällskapet W-6 i Norrköping ävensom deras ekonomiskt betryck varande änkor och barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Understödsfonden inom Ordenssällskapet W:6 i Norrköping
Organisationsnummer:825000-5967
Adress:
  • Bredgatan 15
  • 602 21 Norrköping
E-post:thomas.cronstrom@pensio.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 516 992 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS