ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att omhänderha medel som för understödsändamål tilldelats fonden från Sveriges Speceri- och livsmedelshandlareförenings understödsfond ”Stickan” samt att av dessa medel enligt i reglementet närmare angivna grunder utdela understöd till behövande gamla och sjuka köpmän inom länsförbundets verksamhetsområde, vilka tillhöra speceri- och livsmedelsbranchen ävensom åt deras änkor och efterlevande minderåriga barn.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Understödsfonden Gnistan
Organisationsnummer:802426-1524
Adress:
  • Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet, Svensk Handel
  • Regeringsgatan 60
  • 103 29 Stockholm
Telefonnummer:010-4718683
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS