ÄNDAMÅL

Av årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet. Återstående del utdelas av sociala centralnämnden till behövande, inom staden mantalskrivna personer, med belopp nämnden prövar skäligt. Utdelning verkställes som regel en gång årligen och då vid lämplig tidpunkt före jul. Avkastning som icke användes reserveras för utdelning under kommande år. Avkastning får icke användas för ändamål, som skall tillgodoses med uttaxerade medel. Vid disposition av avkastningen bör hänsyn tagas till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämpligt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen understödsfonden för behövande inom förutvarande Köping stad, mantalskrivna personer
Organisationsnummer:878500-7207
Adress:
  • Kommunstyrelsen
  • Drätselkontoret
  • 731 85 KÖPING
Telefonnummer:0221-25000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS