ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga ränteavkastningen må utdelas till i torftiga omständigheter varande änkor och minderåriga barn, ävensom äldre ogifta döttrar efter officerare, civilmilitärer och underofficerare, som varit i tjänst vid regementet, med företräde härvid för sådana familjer, där barn i skolåldern finns.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Understödsfonden
Organisationsnummer:838201-1008
Adress:
  • Lilian Albäck
  • Oxelvägen 6
  • 273 50 Brösarp
Telefonnummer:070-3434399
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS