ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att sprida kunskap om sjukgymnastisk forskning genom att årligen anordna en särskild gästföreläsning, som belyser olika forskningsområden i sjukgymnastik. Förslag på föreläsare och föreläsningsinnehåll lämnas av Ulrich Moritz till styrelsen för institutionen för sjukgymnastik, som i sin tur svarar för gästföreläsningens genomförande. Fonden skall förvaltas av Lunds universitet. Styrelsen för institutionen för sjukgymnastik får årligen disponera fondens avkastning och högs 10 % av fondens medel för genomförande av ovanstående gästföreläsning. Fonden skall, efter att den inrättats, kunna tillföras den avkastning som tillkommer genom försäljning av hyllningsskriften från Studentlitteratur, Lund, samt ev andra bidrag som främjar fondens syfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ulrich Moritz forskningsfond i sjukgymnastik
Organisationsnummer:802479-5059
Adress:
  • Lunds universitet, Stiftelseavdelning
  • Box 117
  • 221 00 Lund
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS