ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att främja ungdomsarbetet i Längbro församling. Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Disponibel avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ungdomsarbete i Längbro församling
Organisationsnummer:802479-7428
Adress:
  • Örebro pastorat
  • Storgatan 27
  • 703 63 ÖREBRO
Telefonnummer:019-15 45 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:100 122 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS