ÄNDAMÅL

Av fondens nettoavkastning, skall 20 % årligen läggas till kapitalet, varefter återstående belopp skall tillfalla S.H.T.s filialloge Heimdalls H.F.R. som tillskott till Heimdallfonden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ture Tyst Fond
Organisationsnummer:802408-3654
Adress:
  • SEB
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 Stockholm
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS