ÄNDAMÅL

Instiftande av en minnesfond, gällande medicinsk forskning, med tonvikten lagd på kirurgi. Han önskade att största delen av hans förmögenhet skulle gå till utdelande av stipendier. Vidare borde 10 % av fondmedlen alltid restera, ej lyftas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Ture Stenholms minnesfond för medicinsk forskning
Organisationsnummer:802480-3226
Adress:
  • Norrlands Nation
  • Västra Ågatan 14
  • 753 09 Uppsala
Telefonnummer:018-657 070
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS