ÄNDAMÅL

Att hjälpa barn i Tanzania att få en meningsfull tillvaro och en bra vardag genom att lämna understöd för den dagliga driften av barnhemmet Tumaini samt undervisning och utbildning i ordets vida bemärkelse. Understöd ska främst lämnas till barnhemmet Tumaini for Africa, i Arusha, Tanzania i dess nuvarande eller framtida form. Om det barnhemmet inte skulle finnas kvar ska donationer i samma form och med samma syfte ges till andra liknande organisationer i Tanzania. Stiftelsens arbete bedrivs främst genom att: Lämna understöd för daglig drift av barnhemmet och utbildning av de barn som finns på barnhemmet. Därutöver får understöd lämnas till barn på barnhemmet för att underlätta kulturella och sportsliga aktiviteter (inklusive instrument eller utrustning) samt utbildnings- och språkresor. Stiftelsen ska äga rätt att utveckla, tillvarata och försälja till stiftelsen donerad eller på andra sätt skänkt eller förvärvad fast eller lös egendom eller rättighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tumainis vänner
Organisationsnummer:802481-5048
Adress:
  • Trollsländevägen 8
  • 132 39 Saltsjö-Boo
Telefonnummer:076-1006009
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS