ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att, efter det att någon del av räntan lagts till fonden, årligen anslås ett bestämt belopp till uppmuntran åt inom (fd kommunen) Linde boende och där mantalskrivna personer för idkande av idrotts- eller konstgrenar såsom gotländskt bollspel och varpakastning, hastighetslöpning, sång och musik ävensom till premier åt barn i kommunens skolor. Nämnda grenar böra dock icke alla för varje år premieras. Kommunen äger rätt att årligen använda ett belopp för prydande med träd eller planteringar utmed allmänna vägar och platser inom socknen (Linde). Efter ovanstående fråndragits äger kommunen använda återstående räntebelopp för kommunala ändamål, dock inte sådana förvaltningsåtgärder, som kommunen såsom sådan är skyldig vidtaga.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tullförvaltare Rudolf Odins fond
Organisationsnummer:834000-4350
Adress:
  • Region Gotland
  • Serviceförvaltningen, Administrativ service
  • 621 81 VISBY
Telefonnummer:0498-269000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS