ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av samfonden skall, sedan minst 10 procent därav lagts till kapital, användas till förmån för eleverna vid grundskolan i Åmål, företrädesvis för belöning och
uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker.
Avkastningen av samfonden får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tössboskolornas samfond
Organisationsnummer:862000-7784
Adress:
  • ÅmÃ¥ls kommun, ekonomienheten
  • Box 62
  • 662 22 Ã…mÃ¥l
Telefonnummer:053217000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS