ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen av minnesfond, sedan minst 10 procent därav lagts till kapitalet, får användas till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i Åmål, företrädesvis för belöning och uppmuntran för kamratanda eller berömvärd flit; belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller gymnastik eller idrott; stipendier för fortsatt utbildning efter genomgång av gymnasieskolan, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker. Tillgångarna ska inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Läroverkets minnesfond
Organisationsnummer:862000-7776
Adress:
  • ÅmÃ¥ls kommun, ekonomienheten
  • Box 62
  • 662 22 Ã…mÃ¥l
Telefonnummer:053217000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS