ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att årsavkastningen skall varje hösttermin av universitetets rektor efter av universitetets professor i matematik upprättat förslag tilldelas därav förtjänt studerande, vilken, efter i matematik avlagd lägre eller högre exameneller disputationsprov, vid universitetet med framgång ägnar sig åt fortsatta studier i matematik. Efter förslag av professorerna i matematik må även två eller flera års avkastning, kunna sammanföras för möjliggörande av utdelning av resestipendium till studerande av ovan angivna kvalifikationer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Thorild Dahlgrens stipendiefond I
Organisationsnummer:802478-6892
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS