ÄNDAMÅL

Thord von Essens fond för skadade eller sjuka, oförsäkrade jakttaxar eller drevrar. Motivet härför är i 1:a hand för att möjliggöra god vetrinärvård för dem och där deras liv ej får hänga på om ägaren har råd med vård eller inte och då alternativet oftast är avlivning. De avsatta medlen skall i sin helhet innestå på kapitalräkning ”24 mån”. i Föreningssparbanken Tidaholm, från vilket konto utbetalning får ske med max 85% av avkastningen till Vetrinärinrättningen i Skara för utgifter för angivet ändamål. Resterande 15% av avkastningen skall utgöra kapitaltillväxt. Om 85% av avkastningen ej utnyttjas ett år får det föras över till kommande år och då disponeras. Om vetrinäranstalten i Skara i en framtid , på grund av ändrade bestämmelser, ej skulle ha användning för avkastningen av denna fond får medlens avkastning användas för forskning i sjukdomar för hundar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Thord von Essens fond för skadade eller sjuka, oförsäkrade jakttaxar eller drevrar
Organisationsnummer:817604-1328
Adress:
  • SLU:s stiftelseförvaltning
  • Box 7086
  • 750 07 Uppsala
Telefonnummer:018-671000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS