ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att främja miljövård genom att bidra till att den långsiktiga livsmedelsförsörjningen och livsmiljön säkras. Ändamålet ska främjas genom att stötta och belöna personer, projekt, organisationer, verksamheter och andra initiativ som verkar inom Stiftelsens ändamål. Detta ska ske genom anslag, prisutdelning, informationsinsatser, annan opinionsbildning och liknande insatser.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen The Curt Bergfors Foundation
Organisationsnummer:802481-3159
Adress:
  • Box 158
  • 971 05 Luleå
E-post:mikael.nystrom@max.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:388 673 426 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS