ÄNDAMÅL

Att lämna bidrag till uppfostrings- och studiekostnader samt understöd till behövande gamla och sjuka. Destinatärskrets skall vara medlemmar i Släktföreningen Tham och Tamm jämte medlemmars barn. Av bruttoavkastningen skall en tredjedel årligen avsättas för understöd eller annan välgörande verksamhet. Högst en sjättedel må läggas till fondkapitalet. Nettobehållningen efter avdrag av förvaltningskostnader o. dyl. skall senast inom tre år disponeras för fondens ändamål. Styrelsen må även efter tillstyrkan från Släktmöte disponera över fondkapitalet för fondens ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tham och Tamms understöds och stipendiefond
Organisationsnummer:802009-3145
Adress:
  • Freja Ekonomi
  • Sollentunavägen 80
  • 191 40 Sollentuna
Telefonnummer:070-9310754
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS