ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom tandläkarkonstens område. Till fullföljande härav utdelar stiftelsen – med undantag varom nedan förmäles vid varje föreningens ordinarie kongress ett pris, kallat Skandinaviska Tandläkareföreningens Bensowpris. Prissumman består av stiftelsens sammanlagda nettoavkastning sedan senaste ordinarie kongress – eventuellt utökad med bidrag från Skandinaviska Tandläkareföreningen. och utdelas till en tandläkare från något av länderna Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige för ett under tiden sedan ordinarie kongress offentliggjort vetenskapligt arbete inom tandläkarkonstens område. Priset utgör både erkänsla för nämnda arbete och uppmuntran till fortsatt vetenskapligt arbete. Skulle undantagsvis något vetenskapligt arbete att sålunda belöna anses icke förefinnas, skall prissumman läggas till stiftelsens kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen tandläkarna Bensows och Äyräpääs fond
Organisationsnummer:802008-8632
Adress:
  • Sveriges Tandläkarförbund
  • Box 1217
  • 111 82 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-666 15 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS