ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen av samfonden skall användas till understöd i form av bidrag om minst 100 kronor åt behövande inom Tanums kommun. Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov, som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Återstående belopp är tillgängligt för utdelning påföljande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Tanums socialförvaltnings samfond för behövande
Organisationsnummer:855900-5734
Adress:
  • Tanums kommun
  • 457 81 Tanumshede
Telefonnummer:0525-18262
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS