ÄNDAMÅL

Att bedriva folkhögskola och annan därmed förenlig verksamhet och att därvid beakta de kulturellt och utbildningsmässigt eftersattas behov av studier. Stiftelsen ser som en viktig angelägenhet att pröva nya former och metoder inom vuxenutbildningen samt att verka för att kännedom om främmande kulturer sprids genom en ökad internationalisering av studiearbetet. Stiftelsen är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Taceo folkhögskola
Organisationsnummer:802480-6799
Adress:
  • TAU Learning Ab
  • Brännögatan 2
  • 211 24 Malmö
Telefonnummer:0733-742740
E-post:anders_berglund2008@yahoo.co.uk
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS