ÄNDAMÅL

Stipendium ur fonden har till huvudsakligt ändamål att främja enskild körmedlems förkovran. a) Stipendiet utdelas årligen b) Stipendieutdelning kan anstå till efterkommande år c) Körmedlem kan föreslå stipendiat eller själv ansöka om stipendium d) Beslut om stipendieutdelning fattas av styrelsen

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Torgil Ringmars Utbildningsfond
Organisationsnummer:882601-7520
Adress:
  • Sandell
  • Wallingatan 11
  • 784 34 BORLÄNGE
Telefonnummer:070-531 67 42
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:22 522 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS