ÄNDAMÅL

1/5 av den årliga räntan lägges alltid till kapitalet. Återstående 4/5 användes till premier till elever vid Ljungsbro skola enligt skolstyrelsens bestämmande på förslag av vederbörande lärare. Förslaget överlämnas genom överlärarens försorg och skall vara skolstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsexamen. Om möjligt bör minst ett premium utdelas i varje klass. Härvid bör företrädesvis bokpremium komma till användning, varvid i boken angives, att densamma utdelas som premium till viss namngiven elev. Skulle fondens tillgångar medgiva, kan stipendier av lämplig storlek av skolstyrelsen tilldelas därav förtjänta elever, vilka stipendier kunna bibehållas sedan vederbörande lärjunge lämnat skolan, om studier skola fortsättas vid annan läroanstalt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Svenfelts premie- och stipendiefond
Organisationsnummer:802479-1488
Adress:
  • Linköpings kommun
  • Stadshuset
  • 581 81 Linköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:84 850 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS