ÄNDAMÅL

Fonden har till ändamål att lindra uppkommen nöd bland i Linköping kyrkoskrivna, behövande barn i eller före skolåldern, exempelvis genom bekostande av läkarvård, genom utdelande i december månad före jul av beklädnad, fullständig eller partiell, eller genom annan liknande åtgärd till sagda barns bästa. Företräde skall lämnas till sådana som icke erhållit hjälp från stat, kommun eller annan organisation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Sällskapet Barnavännernas i Linköpings fond
Organisationsnummer:802479-1470
Adress:
  • Linköpings kommun
  • Stadshuset
  • 581 81 Linköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:112 116 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS