ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är;
a att bidraga med finansiering till golftävlingspriser i årlig tävling arrangerad av Kinds Golfklubb. Namnet på tävlingen, vilket skall bestämmas av styrelsen, skall associera till stiftelsens firma.
Kinds Golfklubb äger rätt, att bestämma lämplig tävlingsdag samt tävlingsform, liksom övrigt arrangemang i samband med tävlingen
Till detta ändamål skall 50 % av disponibel avkastning av stiftelsekapitalet användas.
b att bidraga till vidmakthållande av kompetens ochkunskap hos Kinds Golfklubbs personal samt bidraga till framtida investeringar och utveckling av Kinds Golfklubbs anläggning.
Till detta ändamål skall 50 % av disponibel avkastning av stiftelsekapitalet användas. Denna del av den disponibla avkastingen kan ackumuleras över en längre tid, varvid avkastingen skall hållas särredovisad från kapitalet. Detta i syfte att möjliggöra varaktiga och ändamålsenliga ändamål.
Kinds Golfklubb skall i skriftlig hemställan till stiftelsens styrelse söka medel ur denna del av donationskapitalets avkastning.
Av framställan skall framgå vad medlen skall användas till. Om medel utgör del av ändamålets totala kostnad, skall den totala kostnaden redovisas. Ävenså skall framställan innehålla med vilket beloppmedel önskas tas i anspråk.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Petterssons Donationsfond för Kinds Golfklubb
Organisationsnummer:867800-7256
Adress:
  • Kinds Golfklubb
  • Åstorp
  • 512 93 Svenljunga
Telefonnummer:0325-627159
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS