ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska användas till pensioner åt afiidne officerares och civila tjänstemäns (statens eller kommunens) samt presters efterlemnade, behöfvande enkor, kvinnliga sambor och försörjda döttrar, i andra hand till frånskilda tillhörande destinatärskategorierna. Pensionstagame böra vara bosatta i Malmö, i andra hand Skåne län. Pensionerna må utgå med högst ett tredjedels basbelopp, enligt lag om allmän försäkring, om året till hvarje fruntimmer.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Peter och Carl Kroks pensionsfond
Organisationsnummer:846500-9069
Adress:
  • Malmö Kommun
  • Stadskontoret, Donationer
  • 205 80 MALMÖ
Telefonnummer:040-34 11 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS