ÄNDAMÅL

Utdelning av stipendier o.d. för medicinsk forskning. Stipendier får sökas av inom Östersunds sjukhus verksamma läkare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Perssons donationsfond
Organisationsnummer:893202-8007
Adress:
  • Region Jämtland Härjedalen
  • Box 654
  • 831 27 Östersund
Telefonnummer:063-14 75 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 543 092 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS

ÄNDAMÅL

Fondens disponibla avkastning skall, sedan minst tio procent därav varje år lagts till kapitalet, användas till forskning rörande cancer-, kärl- och hjärtsjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Perssons Donationsfond
Organisationsnummer:802405-8300
Adress:
  • Svenska Läkaresällskapet
  • Box 738
  • 101 35 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4408860
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS