ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att samfonden har bildats genom sammanläggning av fonder med socialt ändamål enligt särskild förteckning i samfondens donationsbok. Fondens geografiska användningsområde utgörs av Simrishamns kommun.

Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Beslut om utdelning fattas av sociala centralnämnden. Utdelning skall ske till behövande eller organisationer för verksamhet bland behövande.

Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Vid disposition av samfonden skall hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som finnes lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen social samfond
Organisationsnummer:838800-4684
Adress:
  • Simrishamns Kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 272 80 SIMRISHAMN
Telefonnummer:0414-81 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS