ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till uppgift att förvalta fastigheterna Timbonäs 1:38, 1:82 och 1:101 i Gräsmarks socken samt med de medel som erhålles vid skogsförsäljning från angivna fastigheter bestrida kostnader för underhåll men även nybyggnad av vårdhem samt för vård av på vårdhem i Gräsmark intagna personer. Om så anses nödvändigt får de medel som vårdhemmet erhåller användas för betridande av kostnader för vård eller dylikt åt gamla och sjuka som vistas i sina hem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Perssons Donationsfond för Gräsmarks vårdhem
Organisationsnummer:874000-5387
Adress:
  • Sunne kommun
  • 1. Ekonomienheten
  • 686 80 SUNNE
Telefonnummer:0565-160 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 891 393 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS