ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till uppgift att förvalta fastigheten Östra Berga 1:78 i Lysviks socken samt att a) med 2/3 av de medel som erhålles vid skogsförsäljning från angiven fastighet bestrida kostnader för underhåll men även nybyggnad av vårdhem samt för vård av på vårdhem i Lysvik intagna personer samt b) med 1/3 av de medel som erhålles vid skogsförsäljning bestrida kostnader för underhåll och skötsel av kyrka och kyrkogård i Lysvik. Om så anses nödvändigt får de medel som vårdhemmet erhåller användas för bestridande av kostnader för vård eller dylikt åt gamla och sjuka som vistas i sina hem.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Syskonen Perssons Donation till Lysviks Vårdhem och Kyrka
Organisationsnummer:874000-5205
Adress:
  • Henrik Emilsson
  • Ransbysätter 108
  • 686 97 LYSVIK
Telefonnummer:0565-830 77
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 227 378 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS