ÄNDAMÅL

1/ Av den årliga räntan utbetalas varje år kr. 1.000:- till makarna Malte och Jenny Mårtensson, Odengatan 15, Jönköping, så länge de äro bosatta i Jönköping. Avlider någon skall beloppet oavkortat under nämnt villkor utgå till den efterlevande maken. 2/ Av årliga räntan utbetalas kr. 1.000:- till redaktör Per Lundevall, S. Kyrkogatan 4, Lidköping, så länge han lever. 3/ Den återstående räntan skall årligen efter kyrkorådets bestämmande som studiehjälp utbetalas till en eller flera teologie studerande vid Rikets universitet, vilka avse att ingå i Svenska Kyrkans tjänst och skall räntan i 1:a hand utgå till sådana studerande, som äro födda eller kyrkoskrivna i Jönköping.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen syskonen Hedvig och Otto Ungerts donation
Organisationsnummer:802478-9730
Adress:
  • Jönköpings pastorat
  • Östra Storgatan 45
  • 553 21 Jönköping
Telefonnummer:036-303500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:92 216 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS