ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen användes enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel eller andra saker. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning som inte användes reserveras för utdelning under kommande år. Vid disposition beaktas urkundsföreskrifterna så långt möjligt, dock att manliga och kvinnliga elever likställes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Stens Bruk AB, J Fröberg donationsfond.
Organisationsnummer:802479-4995
Adress:
  • Finspångs kommun
  • Bergslagsvägen 13-15
  • 612 80 Finspång
Telefonnummer:0122-85017
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:122 749 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS